Rwanda 2020 Lucky Lottery


The monthly winners of our Rwanda 2020 lucky lottery will be published below:


August 2019 – 530 D Johnston

September 2019 – 177 S Addison

October 2019 - 198 B Richards

November 2019 - 401 M McDermott

December 2019 - 849 D Rooney

January 2020 - 130 R Lambert

February 2020 - 121 K Morgan

March 2020 - 487 F Merrilees

April 2020 - 476 A Kwan

May 2020 - 854 T Hugon

June 2020 - 566 K Hardie

July 2020 - 321 S Burr